Basis Pakket ZEDEMO

Basis Pakket

Het basispakket bestaat uit drie kisten.

Kist 105 Sorteren. Allerlei sorteer opdrachten op vorm, kleur, tekst, cijfers, waarde enz.

Kist 106 Inpakken en wegen. Wegen en verpakken in harde en zachte materialen volgens opdracht.

Kist 107 De-Monteren. Monteren, bevestigen, werken met gereedschap en werken naar voorbeeld.

Met de materialen uit deze kisten komen alle motorische handvaardigheden aan bod die met de Zedemo methode getraind kunnen worden. Het accent ligt op het ontwikkelen van de motorische vaardigheden maar ook arbeidsvaardigheden zoals bv. werken volgens opdracht komen aan bod.