Privacy Statement

Privacy Statement

Hier vind je de privacy verklaring van Zedemo. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Zedemo.

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen.
Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
Peggy Belt, Zedemo

Zedemo

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Zedemo. Zedemo is ontwikkelaar en producent van trainingsmaterialen voor arbeidstoeleiding. De trainingsmaterialen voor onze doelgroep zijn uniek in Nederland. De materialen kunnen worden ingezet voor arbeidstraining binnen het ZMLK onderwijs, de
dagbesteding, revalidatie en als testmodules op de arbeidsmarkt.
De trainingen voor mensen met een lichte beperking richten zich vooral op de uitstroom naar arbeid. Door de trainingen zijn jongeren beter voorbereid op hun stage en toekomstige werkplek. Deelnemers met een zwaardere beperking kunnen met onze materialen trainen om hun handmotoriek te ontwikkelen, versterken en behouden. Door de trainingen zijn zij meer in staat dagelijkse handelingen zoals bv. het opendraaien van een pak melk zelfstandig uit te voeren.
Onze materialen worden handmatig gemaakt waardoor wij flexibel zijn en ons aan kunnen passen aan de wensen van de klant. 

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Zedemo verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Zedemo, neem dan gerust contact op!
info@Zedemo.nl | 06 2321 6282
Paradijsselpark 102 | 2904 PA | Capelle aan den IJssel
Zedemo is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Peggy Belt

Doel van de gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoons-gegevens verzameld door Zedemo. Deze
worden hieronder toegelicht.

Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij telefonisch contact opneemt met Zedemo of via de website. Er wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving, om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden,.

Het versturen van nieuwsbrieven
Zedemo stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Zedemo. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

Analytics
De website van Zedemo verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.
Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Ontvangers
De gegevens die Zedemo ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Perfectview
Alle contactgegevens noodzakelijk voor de operationele doelen, worden opgeslagen in het CRM systeem van PerfectView

Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Mailservers
De e-mail van Zedemo wordt gehost bij Infiweb. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Infiweb.

Webside
De website en back-ups van de website worden gehost bij Infiweb. Gegevens die jij achterlaat op de website van Zedemo zijn op de servers van Infiweb opgeslagen.

Opslag periode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Zedemo, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@Zedemo.nl.

Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Zedemo via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door Zedemo of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven-staande software en zijn beveiligd met een password.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Zedemo prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Jouw rechten
Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Zedemo vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Zedemo. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Zedemo. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Zedemo opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Zedemo al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Zedemo vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Zedemo niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Zedemo jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@Zedemo.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten
Zedemo verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Zedemo via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Zedemo de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Zedemo met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Zedemo behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Zedemo dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Zedemo te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

E-mail:
privacy@Zedemo.nl

Bedrijfsvestiging:
Paradijsselpark 102
2904 PA Capelle aan den IJssel

Contact gegevens:
Tel: 06 2321 6282

Postadres:
ZEDEMO
Paradijsselpark 102
2904 PA Capelle aan den IJssel