118 Order Picken

Order Picken

Unit 118 Order picken is gebaseerd op het verwerken van orders in een webshop. De order picker verzamelt uit een magazijn de losse items van een order en verpakt deze voor verzending.

Met Unit 118 Order picken heeft u een prachtige aanvulling op de basistrainingen van Zedemo. Het biedt de mogelijkheid meer te variëren met opdrachten en het sluit aan bij het moderne leren, nl. werken vanaf een tablet.

Een groot deel van de trainingsdomeinen uit het basispakket komen bij deze unit aan bod. Daarnaast sluit het aan bij het duurtrainingspakket omdat er gedurende langere tijd kan worden gewerkt aan meervoudige opdrachten en staand werk wordt aangeboden.

Bij het ontwikkelen van deze unit hebben we rekening gehouden met de wens van de gebruikers om opdrachten op afwisselende plaatsen aan te kunnen bieden. De trainingskisten van Zedemo staan veelal in een vaste trainingsruimte. Unit 118 bestaat uit losse compacte elementen zodat de trainingsunit makkelijk verplaatst kan worden naar een andere ruimte. Denk aan een ander klaslokaal, een personeelskamer ed. Op deze manier kan er gekozen worden voor een steeds meer prikkelrijke omgeving.

Om een indruk te krijgen van de module, klik op onderstaand filmpje