117 Reactiesnelheid

117 Beslissen

De trainingsopdrachten bij het onderdeel ‘beslissen’ bestaan uit het omzetten van visuele en auditieve instructies in uitvoerende handelingen.

Het doel van deze opdrachten is om deelnemers sneller beslissingen te laten nemen. De trainingen zijn zodanig opgebouwd dat er zowel met deelnemers van een laag of beginnend niveau als met deelnemers van een hoog of gevorderd niveau getraind kan worden.

De volgende motorische/handvaardigheden en arbeidsvaardigheden kunnen met het onderdeel ‘beslissen’ getraind worden.

Er worden bij de verschillende trainingsopdrachten van het onderdeel ‘beslissen’ geen specifieke arbeidsvaardigheden als leerdoel gesteld.

De instructeur kan echter de druk wat opvoeren door een opdracht in te spreken waarbij de deelnemer sneller moet beslissen en handelen. De instructeur kan zo observeren hoe de deelnemer reageert op extra druk en omgaat met evt. tegenslag.